llangwnnadl

Eglwys Llangwnnadl Church

Efallai mai nodwedd fwyaf diddorol yr eglwys yw'r arysgrifiadau lladin ar y pileri yn y rhodfa ogleddol. Mae un yn cofnodi fod Gwynhoedl wedi ei gladdu yma -

S GWYNHOEDL IACET HIC

a'r llall yn cofnodi adeiladu'r ystlys

HEC EDES EDIFICATA EST IN ANO DNT IHRO

Peth rhyfedd iawn yw'r defnydd o'r llythrennau IHRO y gynrychioli rhifolion Arabaidd yn y dyddiad - ffasiwn yn hanner cynta'r G16, a ymledodd i'r wlad hon o'r Cyfandir. A r piler hwn hefyd gwelir marc y saer maen. Cyfeiria carreg fedd wrth y drws at farwolaeth Griffith Griffiths, o Fethlehem, Gent, "who died in 1746 aged 93, he lived under nine sovreigns" Pair Sant Gwynhoedl yn dyst ffyddlon i Dduw ers dros 1400 mlynedd.

Perhaps the most interesting feature in the Church are the pair of Latin inscriptions on the pillars in the north Arcade: one records the burial here of St. Gwynhoedl-

S GWYNHOEDL IACET HIC

the other records the building of the Aisle in 1520

HEC EDES EDIFICATA EST IN ANO DNT IHRO

One peculiarity is the employment of the letters IHRO to represent Arabic numerals in the date, a passing fashion of first half of the 16th Century, which spread to this country from the Continent. On this pillar a mason's mark can also be found. A grave stone by the door refers to the death of Griffith Griffiths, of Methlem, Gent, "who died in 1746 aged 93, he lived under nine sovereigns." St. Gwynhoedl's has been a faithful witness to God for over 1400 years.

Mae'r bedyddfaen wedi ei cherfio'n ddiddorol, ar ei ochrau math o fleur-de lys, rhosyn â phum petal, tarian â chroes arni gyda pen wedi ei goroni a phen meitrog. Mae'r pennau yma'r arwyddocaol gan fod y pen wedi ei goroni yn ymdrech i ymdebygu'r brenin Harri VIII, ac mai pen Esgob Skeffington Bangor yw'r llall. Dyma wr oedd yn diddori yn fawr mewn adeiladau eglwysi, ac a allai'n hawdd fod yn gysylltiedig â pheth o'r adnewyddu yma yn y G16. Cymorth gweledol yw'r pennau yma i atgoffa pawb oedd yn dod i fewn i'r eglwys eu bod yn ddinasyddion i ddwy deyrnas. Mae'r coed yn y to yn G15 a G16, ac mae'n ddiddorol nodi fod bob un o dair rhan yr eglwys yr un lled. Dyddiwyd y llestri cymun i 1574, a defnyddir hwy o hyd. The font is interestingly carved, its sides bear respectively a fleur-de lys, a rose of five petals, a shield bearing a cross and a crowned head and mitred head. The latter are significant as the crowned head is an attempt to resemble King Henry VIII and the mitred head is that of Bishop Skeffington of Bangor, who took a keen interest in church buildings and could well have been connected with some of the renovating here in the 16th Century. These heads serve as "visual aids" to remind all who enter the Church that they are citizens of two kingdoms. The roof timbers are 15th and 16th Century and it is interesting to note that all three sections of the Church are the same width. The Chalice and Platen which are still used are dated 1574.

 

 
 

© penllyn.com 2000-3