llithfaen, nant gwrtheyrn

  

Eglwys St. Aelhaearn Church
Llanaelhaearn

Cafodd eglwys Llanaelhaearn ei henwi ar ol y sant a'i sefydlodd yn y 7ed ganrif, Sant Aelhaearn. Cynllun ar ffyrf croes sydd i'r eglwys bresennol a gafodd ei hadnewyddu'n sylweddol yn 1892.

Ceir cerrig ag arysgrifau Cristnogol cynnar arnynt y tu mewn ac oddi allan i'r eglwys.


I'r de o giât yr eglwys gwelir colofn garreg wedi'i naddu'n fras, ac arysgrif fertigol arni mewn priflythrennau Rhuffinig.

The church in Llanaelhaearn is named after its founder, St. Aelheam in the 7C and is situated in the village. The present church is in the form of a cross and was greatly restored in 1892.

Early Christian inscribed stones are to be found in the church and outside.


South of the church gate can be found a roughly hewn pillar stone inscribed vertically in Roman capitals.

 

 
 

 

 

© penllyn.com 2003