Eglwys St. Cawrdaf Church

  

Eglwys St. Cawrdaf Church

Eglwys Cawrdaf Sant. Ym mhentref Abererch y mae'r eglwys hon, rhyw filltir o'r môr. Cysegrwyd yr eglwys i Gawrdaf Sant ac roedd yn eiddo i'r priordy ym Meddgelert.

Yn ôl yr hanes, tywysog oedd Cawrdaf, mab Caradog Freichfras, tywysog Brycheiniog yn y chweched ganrif.


Codwyd yr adeilad presennol yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r bymthegfed, gan ddefnyddio meini adeilad Ilawer hyn fel sylfaen. Tua chanrif yn ddiweddarach, codwyd estyniad (rhwng 1520 a 1600) ac mae'r dyddiad 1615 i'w weld yn eglur ar tin o'r colofnau.

Yn y fynwent saif carreg fedd y bardd Robert ap Gwilym Ddu 1766-1850. awdur yr emyn "Mae'r gwaed a redodd ar y groes".

St. Cawrdaf's Church. The church is located in the village of Abererch about a mile from the sea. The church is dedicated to St. Cawrdaf and belonged to the Beddgelert priory.

According to tradition Cawrdaf was a prince, son of Caradog Freichfras, prince of Brecon in the 6C.


The present building was built in the 14C and 15C but on the foundations of a muchThe parish church of St. Cawrdaf originally C14 with additions between 1520-1600 .

In the churchyard can be found the Gravestone of the poet Robert ap Gwilym Ddu and his wife.

 

 

 

 
 

© penllyn.com 2003