ARLUNWYR / ARTISTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBYDDION / BAKERIES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARLWYO / CATERING:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNHYRCHION CONCRIT / CONCRETE PRODUCTS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWYDDAU CREFFT / CRAFT PRODUCTS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWERTHWYR WYAU /EGG MERCHANTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWYDDAU FFENSIO / FENCING MATERIALS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWNEUTHURUWYR DODREFN / FURNITURE MAKERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUFEN IA / ICE CREAM:

Cadwaladers (Hufen Ia) Cyf., 7 Mitre Terrace, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 614595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELFI HAEARN / IRON TOOLS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAM / PRESERVES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTTERIES/CROCHENDAI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNHYRCHWR SIEDIAU / SHED CONSTRUCTOR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEITHRINFA GOED / TREE NURSERY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNLLUNWYR FERANDA / VERANDAH CONSTRUCTORS :

 

 

Penllyn.com 2000