CYFLENWYR NWY / GAS SUPPLIERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU ANRHEGION A CHREFFTAU / GIFT AND CRAFT SHOPS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASNACHWYR GWYDR / GLASS MERCHANTS:

SIOPAU BWYD (Gweler hefyd Swyddfeydd Post) / GROCERS (Also see Post Offices):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU NWYDDAU HAEARN / IRONMONGERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU GEMWAITH / JEWELLERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATGYWEIRIO GEMWAITH / JEWELLERY REPAIRS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU CELFI COGINIO / KITCHEN SUPPLIES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWYDDAU LLEDR / LEATHER GOODS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU PAPUR NEWYDD ( hefyd Swyddfeydd Post.) / NEWSAGENTS(also see Post Offices):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWYDDAU MEITHRIN BABANOD / NURSERY AND INFANT SUPPLIERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYFLENWYR OLEW / OIL SUPPLIERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAENT A PHAPUR WAL / PAINT AND WALLPAPER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWYDDAU ANIFEILIAID ANWES / PET SUPPLIES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDIAU / RECORDS:

 

 

 

 

Penllyn.com 2000