MASNACHWYR AMAETHYDDOL / AGRICULTURAL MERCHANTS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU HEN BETHAU / ANTIQUES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELFI ARLUNIO A CHREFFT / ART AND CRAFT SUPPLIES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEICIAU / BICYCLES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU LLYFRAU / BOOKSHOPS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASNACHWYR ADEILADU / BUILDERS MERCHANTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIGYDDION / BUTCHERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARWERTHWYR CARAFANNAU / CARAVAN SALES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYFLENWYR NWYDDAU CEIR / CAR PARTS SUPPLIERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARPEDI / CARPETS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOP ELUSEN / CHARITY SHOP :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFERYLLFEYDD / CHEMISTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOP TSEINI / CHINA SHOP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU DILLAD (BABANOD A PHLANT) / CLOTHES SHOPS(CHILDREN):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU DILLAD (MERCHED) / CLOTHES SHOPS (LADIES):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWERTHWYR GLO / COAL MERCHANT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAI GWYDR / CONSERVATORIES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAETHDAI / DAIRIES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU ADRANNOL / DEPARTMENT STORES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWERTHWR MODDION / DRUGSTORE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLEUADAU TRYDANOL / ELECTRIC LIGHT SUPPLIERS:

NWYDDAU TRYDANOL / ELECTRICAL GOODS SUPPLIERS:

FFÔN SYMUDOL / MOBILE PHONES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWERTHWYR DEFNYDDIAU A GWLAN / FABRIC AND WOOL RETAILERS:

LLUNIWYR GRAT / FIREPLACE CONSTRUCTORS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELFI PYSGOTA / FISHING TACKLE:

CYFLENWYR PYSGOD / FISH SUPPLIERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWERTHWYR BLODAU / FLORISTS:

BWYD RHEWGELL / FROZEN FOODS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADNEWYDDU DODREFN / FURNITURE RESTORERS:

 

DODREFN / FURNITURE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penllyn.com 2000