CYFREITHWYR / SOLICITORS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODI WALIAU CERRIG / STONE WALLING:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFERM GEFFYLAU / STUD FARM, SADDLERY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRYSAU T / T SHIRTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATWYDD / TATTOOIST :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACSI / TAXI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEILSIWR / TILERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASNACHWYR COED / TIMBER MERCHANTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOILEDAU / PORTABLE TOILETS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOGI OFFER / TOOL HIRE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERAPI / THERAPISTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUDIANT / TRANSPORT :

hefyd / also see: Haulage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILFEDDYG/ VETS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGRINIAU GWYNT / WINDSCREENS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETH TEIPIO / TYPING SERVICE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHEOLAETH PRYF PREN / WOODWORM CONTROL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETHAU PRIODASOL / WEDDING SERVICES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELDIO / WELDING :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLANHAWR FFENESTRI / WINDOW CLEANERS :

 

Penllyn.com 2000