LLOGI PEIRIANNAU HAMDDEN / LEISURE EQUIPMENT HIRE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEILADWR TAI COED / LOG HOUSES BUILDER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEIRIANWYR MOROL / MARINE ENGINEERS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETH TRIN GWALLT TEITHIOL / MOBILE HAIRDRESSERS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEIRI COFEBAU / MONUMENTAL MASONS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTEGWYR / OPTICIANS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEINTWYR A PHAPURWYR / PAINTERS AND DECORATORS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINISTRIO PLA / PEST CONTROL :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFOTOGRAFFWYR / PHOTOGRAPHERS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIWNIO PIANO / PIANO TUNING :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFRAMIO LLUNIAU/ PICTURE FRAMING :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOGI OFFER/ PLANT HIRE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLYMWYR/ PLUMBERS:

OFFER PLYMIO/ PLUMBERS MERCHANTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWYDDFEYDD POST/ POST OFFICES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGRAFFWYR A LITHOGRAFFWYR/ PRINTERS AND LITHOGRAPHERS:

ARGAFFWYR MODD SIDAN/ SILK SCREEN PRINTERS:

CYHOEDDWYR/ PUBLISHERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAINTFESURYDD/ QUANTITY SURVEYOR:

 

SURVEYORS & VALUERS

 

hefyd/ also:

ESTATE AGENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHWARELI/ QUARRIES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWERTHU A ATGYWEIRIO RHEIDDIADUR / RADIATORS SALES AND REPAIR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFER RHEWGELLOEDD/ REFRIGERATION SUPPLIERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTREF GOFAL / NURSING HOME :

CARTREF PRESWYL/ RESIDENTIAL & RETIREMENT HOMES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUDIANT/ ROAD HAULAGE:

hefyd/also see:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOI/ ROOFING:

 

 

 

 

 

 

GWNEUTHURWYR HWYLIAU/ SAILMAKERS:

Equipment:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYFLENWYR TYWOD A GRO/ SAND AND GRAVEL SUPPLIERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAWNA A SOLARIWM/ SAUNA & SOLARIUM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOGI YSGAFEALDAU/ SCAFFOLDING HIRE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGANIO WYN/ SCANING LAMBS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METEL SGRAP/ SCRAP METAL :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWAREDU CARTHION/ SEWAGE CONSULTANTS:

 

 

 

 

 

 

CYNLLUNWYR GWISG/ SEWING SERVICE:

 

PEIRIANNAU GWNIO/ SEWING MACHINES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLYTHRENWR/ SIGN WRITER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOGI SGIP/SKIP HIRE:

 

 

 

Penllyn.com 2000