RHEOLAETH CWRS LLEITHDER/ DAMP COURSE CONTROL:

 

 

 

 

 

 

 

 

YSGOL DDAWNSIO/ DANCING SCHOOL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNEGWYR DEINTYDDOL/ DENTAL TECHNICIANS:

DEINTYDDION/ DENTISTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDDYGON/ DOCTORS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLODAU WEDI SYCHU/ DRIED FLOWERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYFFORDDWYR GYRRU/ DRIVING INSTRUCTORS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHEOLAETH SYCH BYDREDD/ DRY-ROT CONTROL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATGYWEIRIO TRYDANOL I GEIR/ ELECTRICAL MOTOR REPAIR:

TRYDANWYR/ ELECTRICIANS:

PEIRIANNYDD ELECTRONIG/ ELECTRONIC ENGINEER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLINGERFIWR/ ENGRAVER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARWERTHWYR TAI/ ESTATE AGENTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGRAFFU AR DDEFNYDD/ FABRIC PRINTERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTWYR FFENSIO/ FENCING CONTRACTORS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFILMIO,GOLYGU,DYBLYGU A SAIN/ FILM AND SOUND EDITORS/ TRANSFER AND RESTORATION:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYSGOTWYR/ FISHERMEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTIWR LLORIAU/ FLOORING CONTRACTOR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREFNWYR ANGLADDAU/ FUNERAL DIRECTORS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODURDAI/ GARAGES: A-G, H-Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODURDAI/ GARAGES: H-Z, A-G,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hefyd / Also-Garden CentresMarket Gardening

GWASANAETH CELFI GARDDIO/ GARDEN IMPLEMENT SERVICING:

GWASANAETH GARDDIO/ GARDEN MAINTENANCE:

CYFLENWYR GARDDIO/ GARDEN SUPPLIES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWYDRWR/ GLAZIER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNLLUNIO GRAFFEG/ GRAPHIC DESIGN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOPAU TRIN GWALLT (Merched)/ HAIRDRESSERS (Ladies):

SIOPAU TRIN GWALLT (Dynion)/ HAIRDRESSERS (Men):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETH GOSOD TAI GWYLIAU/ HOLIDAY LETTING AGENCY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSWIRIANT/ INSURANCE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOCHES I GWN A CHATHOD/ KENNELS AND CATTERY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSEIRI GARDDWRIAETHOL/ LANDSCAPE ARCHITECTS:

YMGYNGHORWR TIRLUN/ LANDSCAPE CONSULTANT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLCHFA/ LAUNDERETTE:

 

 

Penllyn.com 2000