CYFRIFWYR / ACCOUNTANTS:

CADW CYFRIFON / BOOK-KEEPING:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTWYR AMAETHYDDOL / AGRICULTURAL CONTRACTORS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWEITHWYR AMAETHYDDOL / AGRICULTURAL LABOURERS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATGYWEIRIO PEIRIANNAU AMAETHYDDOL /

AGRICULTURAL MACHINERY REPAIRS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSEIRI / ARCHITECTS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTECSWYR / ARTEXERS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARWERTHWYR A PHRISWYR / AUCTIONEERS AND VALUERS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCIAU / BANKS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYMDEITHASAU ADEILADU / BUILDING SOCIETIES :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLURO / BEAUTICIANS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOF / BLACKSMITH :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLANHAU CHWYTH / BLAST CLEANING:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGORI CYCHOD / BOAT MOORINGS:

ADNEWYDDU CYCHOD / BOAT REPAIRS :

GWASANAETHU CYCHOD / BOAT SERVICING :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNNAL BOILERI / BOILER MAINTENANCE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYSIAU / BUSES :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETHAU A CHYFLENWADAU BUSNES / BUSINESS SERVICES AND SUPPLIES :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATGYWEIRIO CARAFANNAU / CARAVAN MAINTENANCE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATGYWEIRIO ALLANOL I GEIR / CAR BODY REPAIRS:

(GWELER HEFYD MODURDAI)(SEE ALSO GARAGES)

LLOGI CEIR / CAR HIRE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSODWR CARPEDI / CARPET FITTER :

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTWNYDD / CARTOONIST :

GLANHAU MODURON / CAR VALETING :

CELFI ARLWYO / CATERING TOOLS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLANHAWYR SIMNAI / CHIMNEY SWEEPS/ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDDYGON TRAED / CHIROPODISTS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEIRIANWYR SIFIL / CIVIL ENGINEERS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLANHAWYR (DILLAD) / CLEANERS (CLOTHING) :

GWASANAETH GLANHAU / CLEANING SERVICES :

LLOGI DILLAD (DYNION) / CLOTHES HIRE (MENS) :

 

 

LLOGI CYCHOD / COASTAL CRUISES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYFRIFIADURON / COMPUTERS :

 

 

 

Penllyn.com 2000-3